Değerli Meslektaşlarım,

Sevgili Osmanbeyliler;

İçinde bulunduğumuz ve yazı aratmayacak sıcak bir şekilde yaşadığımız Sonbahar ile birlikte piyasalarımızın hareketlenmekte olduğunu hissede biliyoruz. Osmanbey piyasamızı, uzun süren ve bir hayli sarsan, yaz durgunluğunu telafi etmesini içtenlikle temenni ediyoruz.

Değerli Meslektaşlarım;
Ülkemizin; halledilmesi gereken önemli sorunlarının arasında bana göre iki konu ön plana çıkıyor; birincisi daha fazla demokrasi ikincisi ekonomik refahın arttırılmasıdır.

Her iki konunun da uzun vadede çözümünün kaliteli, çağdaş ve etkin bir eğitimden geçtiğine yönelik her kesimin hemfikir olacağına dair hiç şüphem yoktur.

Bu çerçevede; Sayın Başbakanımızın 30 Eylül’de kamuoyuna açıkladığı “Demokratikleşme Paketi”ni son 30 yıldır geçirdiğimiz süreci dikkate aldığımızda, başlangıç olarak cesur bir yaklaşım olarak görüyor ve takdirle karşılıyoruz. Ancak Türkiye’de yaşayan insanların daha fazla özgürlük ve demokrasiye yönelik taleplerinin de maksimum oranda karşılanması herkesin ortak temennisi ve beklentisidir.

Değerli Osmanbeyliler;
Son 11 yıldır ülkemiz ekonomisinde atılan olumlu adımların takdire şayan olduğunu ifade ederken, bazı önemli hususlara işaret etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Geride bıraktığımız son 50 yıla ekonomi gözlüğü ile baktığımızda Türkiye’nin orta gelir düzeyinde kaldığını gözlemlerken, son 11 yılda olumlu gelişmelerin paralelinde kişi başı milli gelir seviyemizin (3.300 dolardan 10.500 dolara) 3 katı aşan bir düzeyde artmış olmasına rağmen, ülkemizin hala orta gelir düzeyi üst basamaklarında bulunduğunu gözlemlemekteyiz.

Tabi ki ülkemizin reel şartlarını dikkate aldığımızda hedeflenmiş olan 25.000 dolarlık kişi başı milli gelire, kısa vadede ulaşmanın zor olduğunu da idrak ediyoruz.

Bu bağlamda Türkiye pahalı ham maddesi, iş gücü, ithalata bağımlı ikamesi, pahalı enerjisiyle ve yüksek vergileriyle üretimini ucuza gerçekleştirememektedir.

Bu dezavantajların elimine edilmesi için tüm kamu ve özel sektörlerimizin ar-ge, ür-ge, inovasyon ve modern teknolojiye daha fazla yatırım yapması ve önem vermesi paralelinde daha çok katma değerli imalata yönelmesi gerekmektedir.

Hepimizin malumu olduğu ve ekonomik tüm göstergelerin de işaret ettiği üzere; Türkiye çok dinamik bir iç piyasaya sahiptir. Ancak; bu talebin arzı maalesef büyük çoğunlukla ithalata bağımlı olan imalatla ikame edilmesi zorunluluğundan, ülkemiz yıllardır önlenemeyen ve büyüyen bir cari açık sorunu ile de uğraşmaktadır. Cari açık sorununun büyümesinde son yıllardaki enerji dış alım fiyatlarının artmasını da ayrı bir etken olarak gösterebiliriz.

Değerli Meslektaşlarım;
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Ali Babacan’ın da ifade ettiği üzere Türkiye’nin daha kaliteli bir büyüme gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bunun da daha fazla üretim ve daha fazla ihracatla mümkün olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Türkiye’de istihdam, üretim ve ihracatı artırıcı tedbirlerin alınması, süratle bu tedbirlere paralel teşviklerin sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde “cari açık” sorunu devamlı olarak ülkemiz ekonomisinin kırılgan noktası olarak yerini koruyacaktır.

Değerli Osmanbeyliler;

Son olarak partnerimiz Patika Fuarcılıkla müştereken 5-7 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde organize edeceğimiz “2013 Fashionist İstanbul Abiye, Gelinlik ve Damatlık Fuarı” hazırlık çalışmalarına hızla ilerleyen ve daralan zaman kapsamında büyük bir şevk ve heyecanla devam ediyoruz. Birçok kurum ve kuruluşun söz konusu fuarımıza maddi ve manevi desteğini sağlamış durumundayız. Bu itibarla da hayırlısıyla OTİAD‘a ve Osmanbey’le birlikte hazır giyim sektörümüze büyük bir ivme ve prestij kazandıracak bu fuarın, başarılı geçmesi için her türlü olanak ve şartlar sonuna kadar zorlanmaktadır. Allah bizi utandırmasın…

Sağlıcakla, hoşça kalın…

0 YorumYorumları Kapat

Bir Yorum Yaz

Bilgi İçin

Telefon: +90 212 231 92 85
Faks: +90 212 231 89 46
otiad@otiad.org.tr

Haber Bülteni Aboneliği

OTIAD © Copyright 2024. Tüm Hakları Saklıdır.

Haber Bülteni

En yazılar ve güncellemeler e-posta adresinize gelsin.

Söz veriyoruz, asla spam yapmayacağız :)