Pek çok başarılı iş insanı ile bağlantılı ve eş zamanlı çalışmalar yürütme fırsatı sunan OTİAD’a sizde üye olmak isterseniz aşağıdaki buton vasıtası ile bilgisayarınıza indireceğiniz formu doldururak başvurabilirsiniz.

Formu doldurup imzaladıktan sonra bir örneğini otiad@otiad.org.tr mail adresimize iletebilirsiniz.

  1. OTİAD’ın amaçlarını kabul eden gerçek kişiler OTİAD’a asli üye olabilirler.
  2. OTİAD’a üye olacakların fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olmaları gereklidir.
  3. OTİAD’a takdim edilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur. Başvurusu kabul edilen aday bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Kurucular derneğin asli üyeleridir.
  4. TC vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Derneğin üyeleri bu tüzük ekinde yer alan “İş Ahlakı İlkeleri” ne uymayı taahhüt ederler.
Bilgi İçin

Telefon: +90 212 231 92 85
Faks: +90 212 231 89 46
otiad@otiad.org.tr

Haber Bülteni Aboneliği

OTIAD © Copyright 2024. Tüm Hakları Saklıdır.