DEĞERLİ OSMANBEYLİLER,

   Malumlarınız olduğu üzere; Türkiye’nin ve İstanbul’un Tekstil ve Hazırgiyim sektörlerine yönelik en önemli ticaret merkezlerinden biri olması nedeniyle Osmanbey Bölgesi; Ulusal ve Uluslararası ilgili mecralar kapsamında çok iyi tanınan bir “Moda Üssü” olarak açık hava moda fuarı özelliğini de taşımaktadır.

   Ancak, özellikle son yıllarda Dünyada ve ülkemizde hüküm süren konjonktürel ekonomik durgunluk ve uluslararası finansal krizlerin ülkemize de yansımasından Bölgesel ve sektörel olarak ziyadesiyle etkilendiğimiz açık bir gerçek olarak bilinmektedir.

   Bu kapsamda; bölgemizin ticari hayatında bir canlılık ve sinerji yaratılması amacıyla; bu yıl 7-29 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul Genelinde gerçekleştirilecek “Shopping Fest” etkinliği üst yönetimi ile yaptığımız temaslar ve sağlanan mutabakatın yanı sıra, OTİAD Yönetim Kurulumuzun aldığı karar çerçevesinde; 14-15 Haziran 2014 tarihlerinde “Osmanbey Weekend” temasıyla toptan ve perakende alışveriş festivali organize edilmiş bu festival içeriğinde Osmanbey’in belirlenmiş Sokaklarında; Show ve Defileler, Müzik ve Dans Gösterileri, Sokak süslemeleri ve muhtelif zengin içerikli animasyonlar gerçekleştirilmiştir.

   OTİAD Yönetim Kurulu olarak; imkânlar ölçüsünde; Osmanbey’li İşletmelerimiz tek tek ziyaret edilerek; bu etkinliğin gerçek amacına ulaşmasını teminen, bölgemizin tanıtımına sağlayacağı yararlar anlatılmak suretiyle 2 günlüğüne işletmelerimizin zorlayıcı ve bağlayıcı olmadan perakendeye açılması rica edilmiştir.

   Yukarda verilen bilgiler ışığında, 14-15 Haziran 2014 tarihlerinde, “Osmanbey Weekend” temalı etkinliğimiz; öncelikle İTO ve Shopping Fest Yönetimi, Şişli Kaymakamlığı, Şişli Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve sizlerin destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Osmanbey Weekend etkinliğimizin bütçesinin tamamına yakını, destek veren kurum ve kuruluşlardan sağlanmış olup, Hürriyet Gazetesinde 13.06.2014 tarihinde çıkan 2/3 sahifelik ilanın bedeli Yönetim Kurulumuzca ortaklaşa karşılanmıştır, bu itibarla katkı sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişilere şükranlarımızı arz ediyoruz.

   Sonuç olarak; ilk defa organize ettiğimiz ve elimizde olmayan nedenlerden husule gelen aksaklık ve öngörülemeyen eksikliklerden dolayı bu etkinliğimizle ilgili haklı ve/veya haksız eleştirilere maruz kalmış bulunuyoruz. Bu itibarla OTİAD Yönetim Kurulu olarak; hiçbir şey yapmayanın eleştirilmeyeceği, elini taşın altına koyarak bölgesi ve sektörü için bir aktivasyon ortaya koyanların doğal olarak bir vesileyle eleştirilebileceğinin idrakiyle Bölgemizin tüm mecralarda tanıtımına büyük katkılar sağladığına inandığımız bu etkinliğimizle ilgili tüm eleştirileri saygıyla karşılıyor, gelecek sene bu tür sorunların minumuma indirilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Saygılarımla
İlker Karataş

Yönetim Kurulu Başkanı

0 YorumYorumları Kapat

Bir Yorum Yaz

Bilgi İçin

Telefon: +90 212 231 92 85
Faks: +90 212 231 89 46
otiad@otiad.org.tr

Haber Bülteni Aboneliği

OTIAD © Copyright 2024. Tüm Hakları Saklıdır.

Haber Bülteni

En yazılar ve güncellemeler e-posta adresinize gelsin.

Söz veriyoruz, asla spam yapmayacağız :)