OTİAD Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminerde ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ masaya yatırıldı. Seminere, OTİAD üye işyerleri katıldı. Başkan Ali Ulvi Orhan ve Başkan Yardımcısı Kutbettin Ayyıldız’ın da hazır bulunduğu seminerde, üyeler ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ hakkında sorularına cevap bulmaya çalıştı.

Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) Toplantı Salonu’nda ‘İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Dönem ve İşveren Yükümlülükleri’ semineri düzenlendi. OTİAD üyelerine yönelik gerçekleştirilen seminerde; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işverene getirdiği yenilikler ve yükümlülükler anlatıldı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan OTİAD Başkanı Ali Ulvi Orhan, eğitim seminerlerine devam ettiklerini vurgulayarak, bu tür seminerlerin önemine dikkat çekti. Orhan, “Derneğimiz öncülüğünde gerçekleştirilen ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Semineri’ne katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Orhan, “Hepimiz için çok önemli ve cezaları ağır olan, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiklerini bugün siz değerli üyelerimizle paylaşıyoruz. Bu kapsamda, hazırlıklarımızı yaparak temsil ettiğimiz bütün üyelerimizi ve esnafımızı bilgilendirecek ve yönlendirecek bilgi ve donanıma sahip olmamız gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda bu seminer hepimiz için faydalı olacaktır” dedi.

“Önleyici yaklaşım esastır”
Başkan Orhan’ın ardından eğitim seminerinde Etlik&Otru Hukuk Bürosu’undan Avukat İzzet Otru, 6331 Sayılı Kanunun getirdiği eğitim yükümlülükleri ile yeniliklerin uygulanabilir en temel prensiplerini anlattı. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği, ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı diye konuşmasına başlayan Otru, “Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı. İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor; çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak. Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi profesyoneller görev yapacak. İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek. Devlet, 10’dan az çalışanı olan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin giderlerini destekleyecek” dedi. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacağını ifade eden Otru, ‘Risk Değerlendirmesi İlkeleri’ni ise şöyle açıkladı: “Risklerden kaçınmak, riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, riskleri önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.”

“Önlemek, ödemekten daha ucuz ve insanidir”
Çalışanların belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirileceğini de belirten Otru, açıklamalarına şöyle devam etti: “İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu altı aydan fazla süren işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak. Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon sağlanacak. İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak. Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri, güvenlik raporu veya kaza önleme politika belgesi olmadan işe başlayamayacak. İşveren tüm çalışanlarını, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek. Çalışanlar işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak. Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek. Hayati tehlike durumunda işyerlerinin tamamında veya bir bölümünde iş durdurulabilecek. Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için etkin idari yaptırım, caydırıcı idari para cezaları da uygulanacak.”
Otru, niçin iş sağlığı ve güvenliği sorusuna verilecek cevapları paylaştı. Otru, 6331 Sayılı Kanunun işverene getirdiği yükümlülükleri sıraladı: Önlem alma, denetleme, organizasyon, eğitim ve bilgilendirme, risk değerlendirmesi, iş sağlığı-güvenliği ve sorumluluk gibi başlıklara ayrıntılı bir şekilde açıklık getirdi.
Seminere katılan OTİAD üyelerinin sorularını cevaplayan Otru; dileyen dernek ile işbirliği yaparak yardımcı olabileceklerini, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili seve seve danışma hizmeti verebileceklerini söyledi. Seminere katılanların isteği doğrultusunda ‘İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Dönem ve İşveren Yükümlülükleri Seminer Notları’ mail yoluyla, tüm üyelere dağıtılacak.
Seminer sonunda Başkan Orhan, Avukat İzzet Otru’ya teşekkür plaketi verdi; OTİAD ile işbirliğinin devamını diledi.

0 YorumYorumları Kapat

Bir Yorum Yaz

Bilgi İçin

Telefon: +90 212 231 92 85
Faks: +90 212 231 89 46
otiad@otiad.org.tr

Haber Bülteni Aboneliği

OTIAD © Copyright 2024. Tüm Hakları Saklıdır.

Haber Bülteni

En yazılar ve güncellemeler e-posta adresinize gelsin.

Söz veriyoruz, asla spam yapmayacağız :)