Sürdürülebilir bir büyüme sağlanması, 2023 hedeflerine ulaşılması ve ihracatçı şirketlere destek olunması amacıyla OTİAD eğitim seminerlerine devam ediyor. İhracatçı firmaların söz konusu sigortacılık ürünleri ile ilgili olarak bilinçlenmesini sağlamak ve karşılaştıkları riskleri minimize etmek amacıyla bir bilinçlendirme seminerinde OTİAD üyeleriyle bir araya gelen Türk Eximbank yetkilileri; ihracat kredi sigorta ve garanti programları hakkında bilgi sağladı.

  1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca da Banka mevzuatının revize edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, yıllar içerisinde bankacılık mevzuatında meydana gelen ve tüm bankalar için bağlayıcı nitelik taşıyan düzenlemeler de dikkate alınarak hazırlanan “ Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar” 23 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak yürürlüğe girmiştir.

  Kısacası devlet kanalı ile bu konuda büyük veya küçük işletmelere ihracat alacak sigortası konusunda destek sağlamakta olan Türk Eximbank’ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının attırılması ve girişimcilerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

  Türkiye’de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Türk Eximbank 241 güncel ülkeden 238’ine yapılan ihracatı kapayan bir sigorta yapabilmektedir.

  Osmanbey piyasası ve diğer ihracat yapan piyasalar, tüm dünyada yaşanılan değişimlere yüzünü dönmeli ve daha dışa dönük olmalı. OTİAD’ın düzenlediği bu eğitimlerin en önemli amacı ise bu süreçlere inanan, keşfetmeye ve gelişime açık şirketlerin önünü açmak ve örnek teşkil etmesini sağlamaktır.
0 YorumYorumları Kapat

Bir Yorum Yaz

Bilgi İçin

Telefon: +90 212 231 92 85
Faks: +90 212 231 89 46
otiad@otiad.org.tr

Haber Bülteni Aboneliği

OTIAD © Copyright 2024. Tüm Hakları Saklıdır.

Haber Bülteni

En yazılar ve güncellemeler e-posta adresinize gelsin.

Söz veriyoruz, asla spam yapmayacağız :)