OTİAD Başkanı İlker Karataş;T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi’nin 10.04.2015 tarih 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2015/7 No’lu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin” tebliğ ile ilgili bir açıklama yayınladı. Söz konusu açıklamanın tam metni şöyle:

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri Derneği’nin (TETSİAD) başvurusuna istinaden Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “sun’i veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünleri” ithalinde halen (2010/8 No’lu Tebliğ kapsamında) uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına Bakanlığımızca karar verilmiştir.

Ev Tekstili Sanayicilerimizin bu haklı başvurusu Derneğimizce de desteklenmekle birlikte; halen uygulanmakta olan ve 11 Nisan 2010 tarih 27549 sayılı R.G.’de yayımlanan 2010/8 No’lu Tebliğin 7. Maddesi 5. Fıkrasında açık ve net bir şekilde ifade edilen;

“(5) 2010/1 sayılı geçici önlem Tebliğinin yayımlanmasından sonra, ITKIB, OTİAD, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (Lasiad), giyimlik kumaş ithalatçıları ve bazı gümrük müşavirliği firmalarından alınan yazılarda, 6005, 6006 ve 581092 GTİP altında yer alan belirli kumaşların gerek enleri, gerek kalınlıkları ve gerekse diğer özellikleri itibariyle perdelik veya döşemelik kumaş olarak kullanılmasının mümkün olmadığı, bu kumaşların modaya yönelik olarak üretim yapan bayan abiye giyim ve gelinlik sektörü tarafından hazır giyim imalatında girdi olarak kullanıldığı, yapılan ithalatın ev tekstili sektörüne zarar vermediği iddia edilmiş ve giyimlik kumaşların kapsam dışı bırakılması talep edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde, giyimlik kumaşların teknik özellikleri, fiziksel özellikleri, enleri, kullanım alanları ve dağıtım kanalları itibariyle perdelik ve döşemelik kumaşlardan farklı olduğu anlaşıldığından 6005 ve 6006 GTİP’ler altında yer alan perdelik dışındaki ürünler kapsam dışı bırakılmıştır. 5810.92 GTİP altında yer alan ürünler için giyimlik kumaşları perdelik kumaşlardan ayıran en önemli özelliğin kumaşların eni olduğu dikkate alındığında, kumaş eninin nesnel bir ayrım kriteri olabileceğine karar verilmiş olup, 5810.92 GTIP altında yer alan işlemeli kumaşların eni 150 cm ve altı olan kumaşlar da soruşturma konusu ürün kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Amir hükümleri geride bıraktığımız 5 yıllık süre zarfında Bölgemiz Hazırgiyim sektörünün hammadde tedarikçisi İthalatçı firmalarımızın sorununu kısmen çözmüş olmakla birlikte muafiyet sınırı olarak belirlenmiş olan “150 cm” lik sınır o günkü şartlarda iyi niyetli olarak marjlı olarak belirlenmemiş olduğundan bu kapsamdaki ürünlerin ithalinde; muayene ve kontrollerde Gümrük idarelerinin toleranssız yaklaşım göstermelerinden kaynaklanan nedenlerden dolayı çoğunlukla sorunlar yaşanmıştır.

“170 cm ve altı sorunu çözer”

Bu önemli sorunu dikkate alan Derneğimiz Yönetim Kurulu bölgemiz tedarikçi-ithalatçı firmaları nezdinde yaptığı kapsamlı ciddi inceleme ve değerlendirme sonucunda; TETSİAD’ın ve Ev Tekstil Sanayicilerinin haklı müracaatlarına yönelik olarak 2015/7 No’lu Tebliğ çerçevesinde Bakanlığımızın İthalat Genel Müdürlüğünce yapılacak Nihai Gözden Geçirme Soruşturması sonucunda, şikâyete konu olan ürünlerin (ÇHC) Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithalatında dampinge karşı olası kesin önlem yürürlüğe konulması halinde;

2010/8 No’lu Tebliğ’de 58.10.92 GTİP altında yer alan işlemeli kumaşların eni 150 cm ve altı olan kumaşlarda muaf tutulması uygulamasında muafiyet sınırının 170 cm ve altı kumaşlar olarak düzeltilmesinin sorunu büyük ölçüde çözeceği belirlenmiştir.

Bu belirlenen bilgiler ışığında konunun Üyelerimizin menfaatine uygun bir şekilde çözümü için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurulmuş aynı zamnda yazımızın bir örneği konuyla ilgili desteklerini almak üzere İTKİB, TGSD, EGSD, TETSİAD, LASİAD ve MESİAD’a gönderilmiştir.

Ayrıca konu OTİAD Genel Sekreterliğince ve Yönetim Kurulunca hassasiyetle takip edilecektir.
0 YorumYorumları Kapat

Bir Yorum Yaz

Bilgi İçin

Telefon: +90 212 231 92 85
Faks: +90 212 231 89 46
otiad@otiad.org.tr

Haber Bülteni Aboneliği

OTIAD © Copyright 2024. Tüm Hakları Saklıdır.

Haber Bülteni

En yazılar ve güncellemeler e-posta adresinize gelsin.

Söz veriyoruz, asla spam yapmayacağız :)