OTİAD FUAR AKTİVİTELERİ

OTİAD şiar edindiği misyon ve vizyon çerçevesinde; moda hazır giyim ve tekstil sektörlerinde ulusal ve uluslararası fuarlara üyelerinin katılımını her zaman teşvik etmiş ve desteklemiştir. Bugüne kadar Türkiye’de organize edilen tüm hazır giyim, moda ve kumaş fuarlarına OTİAD olarak destek verilmiştir. Bu kapsamda; direk veya endirekt olarak hedef pazarlar olarak belirlenmiş uluslararası mecralar Moskova, Kiev, Almatı, Bakü, Kahire, Şam, Cezayir, Beyrut ve Lagos’da moda ve kumaş fuarları organize edilmiş üyelerinin dış piyasa ve pazarlarının genişlemesi için olağan üstü gayret göstermektedir.

OTİAD Fashionist fuarı ile İstanbul’un kültür tarih, sanat ve finans merkezi olmasının yanında modanın başkenti de olması için ulusal değerde sektöre katkı yapma gayretindedir. Ulusal ve uluslararası markaları İstanbul’da satın alma profesyonelleri ile buluşturan FASHIONİST Fuarı, Türkiye tekstil sanayii ve Osmanbey için yeni ve büyük bir pazar yaratma hedefinde çalışmalarını sürdürmektedir.

OTİAD ve EĞİTİM

Tüm uluslararası piyasalarda tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yaşanmakta olan yoğun rekabet, hızlı teknolojik gelişme ve değişim, işgücü niteliğinin, organizasyonların yapısının ve yönetim anlayışlarının değişmesi sürecinde AB’ye yönelik entegrasyonun sağlanması ve standartlarında üretim yapılmasına yönelik çalışmalara üyeleri nezdinde OTİAD olarak özel bir önem ve ilgi gösterilmiştir.

Bu çerçevede OTİAD olarak organize edilen toplantı, konferans ve seminerler ile üyelerinin üretim, satış ve pazarlama, iş idaresi, kişisel gelişim ve zaman yönetimi konularında gelişim sağlanmaları ve bilgilenmeleri hususunda gayret gösterilmektedir.

Ayrıca; OTİAD olarak devletin (KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı vb.) uygulamakta olduğu cari destek ve teşviklerden üyelerinin bilgilenmesine ve yararlanmasına yönelik her türlü çabayı göstermektedir.

OTİAD CARD

Üyelerinin faaliyetlerine yönelik maaliyetlerinin azaltılması amacı kapsamında uygun olarak satınalma projeleriyle işbirliği yapılmakta, kurumsal olarak uygulamaya soktuğu OTİAD Card projesiyle ve işbirliği yaptığı 120’ye yakın firmayla yaptığı anlaşma ve protokol ile gıda, giyim, konaklama, sağlık ve aksesuar vb. sektörlerde üyelerinin indirimli mal ve hizmet almaları sağlanmıştır.

OTİAD İLETİŞİM ve SOSYAL PAYLAŞIM

Bugüne kadar Otiad’ta olağanüstü bir özveriyle görev yapmış tüm Yönetim Kurullarının misyon ve vizyonu kapsamında; bölgesinin ve sektörünün her türlü sorununa anında müdahale edilerek çözümlenmiştir.

Bu itibarla aylık olarak hazırlanarak tüm ilgili mecralara dağıtımı yapılan Osmanbey Moda Dergisi, altı ayda bir güncellenerek yayımlanan Osmanbey Fashion Guide ile ve her gün güncellenen aktif web sitesiyle; diğer önemli sosyal paylaşım mecraları Facebook, Twitter ve Instagram etkin kullanımıyla kurumsallaşmasını, ziyadesiyle tamamlamış, bir sivil toplum örgütüdür.

Bilgi İçin

Telefon: +90 212 231 92 85
Faks: +90 212 231 89 46
otiad@otiad.org.tr

Haber Bülteni Aboneliği

OTIAD © Copyright 2024. Tüm Hakları Saklıdır.