Farklı sivil toplum örgütlerinde yer alan, iş dünyası içerisinde sürekli farklı sektörlerde rol almış firma sahipleri ya da üst düzey yöneticileri ile yapmış olduğum görüşme ve sohbetlerde gözlemlemiş olduğum ve bu sohbetlerde en büyük zaman dilimini alan konu “Firma Alacakları”. Maalesef ki bu konu yıllar yılı tüm işletme sahipleri için bir sıkıntı olmuş ve önlem alınması pek mümkün olmamıştır. Özellikle yeni çıkan çek yasası ile birlikte birçok firma artık çek karşılığı ürün satmakta dahi endişe duymaktadır.

Devamını oku: Alacağın var ama artık derdin yok!
 

KOBİ’lerin öneminin benimsenmesiyle birlikte dünyanın birçok ülkesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin korunması ve geliştirilmesi için bu kesimin gereksinimi olan finansal ve teknolojik destekler sağlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde de KOBİ’lerin desteklenmesini amaçlayan programlar, 1980’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlanmış ve 1990’lı yılların başından itibaren bu amaca hizmet eden KOSGEB ve TTGV gibi yapıların kurulmasıyla hız kazanmıştır. 

Devamını oku: Türkiye’de KOBİ Politikası ve Kurumsal Destek Altyapısı
 

Sınai Mülkiyet açısından Endüstriyel Tasarım; bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu görünümdür. Bir tasarımın tescil belgesi ile korunabilir olması için, 2 önemli unsuru üzerinde barındırması gereklidir.

Devamını oku: Endüstriyel tasarım tescili
 

 

Sabah kalkış                07.00  

İşe varış                      08.30

Öğlen yemek             12.30 – 13.00

Mesai sonu                  19.00

İş toplantısı                 20.00

Eve varış                     23.00

Yarını planlama          23:00   x 7 gün

Devamını oku: Yaşamak için mi çalışmak, çalışmak için mi yaşamak?
 

Ülkesel tasarım tescil sistemi Paris sözleşmesine üye tüm ülkelerde, talep edilmesi durumunda, yeni ve ayırt edici özelliklere sahip tasarımlar, tescil ile koruma altına alınabilmektedir. Süreç, başvuru yapılan ülkenin yerel prosedürlerine göre işlemektedir.

Devamını oku: Yurtdışı tasarım tescilleri