MEMBERSHIP


Bölgesinin ve sektörünün tek örgütlü gücü olan OTİAD; 02 Ağustos 1999 yılında hazır giyim, moda ve tekstil konusunda yenilikçi, çağdaş ve dinamik piyasanın işletmecilerince ortak ve birlikte hareket etmenin heyecan ve sinerjisinden esinlenerek kurulmuş ve bugüne kadar her kesimde kendini kabul ettirmiş saygın ve kurumsallaşmış bir sivil toplum örgütüdür.

Geçmişten günümüze tekstil sanayine yön veren yüzlerce iş insanı OTİAD'a üye olarak OTİAD'ın amaçları doğrultusunda çalışmalarını yürütmüşlerdir.

Pek çok başarılı iş insanı ile bağlantılı ve eş zamanlı çalışmalar yürütme fırsatı sunan OTİAD üyeliğine sizler de aşağıdaki butona vasıtası ile bilgisayarınıza indireceğiniz formu doldururak baş vurabilirsiniz.

Formu doldurup imzaladıktan sonra bir örneğini otiad@otiad.org.tr mail adresimize iletebilirsiniz.

OTİAD'ın amaçlarını kabul eden gerçek kişiler OTİAD'a asli üye olabilirler.

OTİAD'a üye olacakların fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olmaları gereklidir.

OTİAD'a takdim edilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur. Başvurusu kabul edilen aday bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Kurucular derneğin asli üyeleridir.

TC vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Derneğin üyeleri bu tüzük ekinde yer alan "İş Ahlakı İlkeleri" ne uymayı taahhüt ederler.

Share This Page