Genç Otiadlılar 06.02.2019 tarihinde 5. toplantısını gerçekleştirdi.


1. gündem Osmanbeyin Avm'lerdeki yeni mağaza sistemi projesi  idi.

2. gündem maddesinde İTO Analist Rekabeti Geliştirme Koordinatörlüğü Teşvik Bilgi ve Planlama Biriminden yetkililerinde katılımı ile Urge projeleri .

Share This Page