OTİAD ÜYELİK BAŞVURU FORMU

BAŞVURU TARİHİ:
GELEN EVRAK NO: ÜYE KAYIT DEFTER NO:
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı: TC Kimlik No:
İkamet Adresi:
Öğrenim Durumu:
Şirket Adı: Kuruluş Yılı:
Marka Adı:
İşyeri Ünvanı: Görevi:
Telefon:        Faks:        Gsm No:
E-Posta: Web Adresi:
İş Yeri Adresi:
Vergi Dairesi:        Vergi No:        Ticari Sicil No:
Ticari Faaliyet Konusu:                  
           
REFERANSLAR
ADI SOYADI
1)
2)
3)
FİRMA ADI
GSM NUMARASI
OTİAD Osmanbey Tekstilci İş Adamları Derneğine üye olabilmek için gerekli tüm koşulları taşıdığımı, yukarıda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, her yıl OTİAD Yönetim Kurul kararı ile belirlenecek olan yıllık aidatımı ödeyeceğimi ve üyeliğim hususunda dernek iç tüzüğünü okuduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Derneğinize asil üye olarak kaydımın yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.
 
ÜYE AD-SOYAD
İMZA
Ek Belgeler: İkametgah Senedi aslı, Nüfus Cüz. Sureti aslı, Tic. Sicil Gaz. Fotokobi, 3 adet Fotoğraf, Sabıka Kaydı
.............. / .............. / 20.............. tarih ve .......................................... sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğe kabul edilmiştir.
 
Yönetim Kurulu Başkanı